Actieve vulkaan

aërosolen

Een vulkaan wordt geclassificeerd als een actieve vulkaan, wanneer deze af en toe tot uitbarsting komt en meetbare activiteit vertoont. Volgens de huidige gegevens telt de aarde meer dan 1.500 vulkanen, waarvan er ongeveer 600 in de recente geschiedenis tot uitbarsting zijn gekomen. De aarde telt dus ongeveer 600 actieve vulkanen. Het aantal actieve vulkanen neemt echter nog altijd toe, omdat er steeds meer actieve vulkanen o.a. op de zeebodem ontdekt worden. Ieder jaar barsten ongeveer 50 tot 70 vulkanen uit. Op ieder moment zijn er gemiddeld ongeveer 20 vulkanen aan het uitbarsten.

De scheidingslijn tussen een actieve vulkaan en een slapende vulkaan is niet heel duidelijk te trekken. Zo zijn er vulkanen die regelmatig aardbevingen veroorzaken en gassen uitstoten, maar geen magmauitbarstingen vertonen. Deze vulkanen worden door vulkanologen wel tot de actieve vulkanen gerekend.