Doorsnede van de aarde

Aardkorst

De aardkorst is een vaste buitenste gesteentelaag van de aarde met een dikte van enkele tientallen kilometers. Het gesteente van de aardkorst maakt minder dan 1% van het totale volume van de aarde uit.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen oceanische korst en continentale korst. De oceanische korst is 5 tot 10 km dik en bestaat vooral uit basalt, doleriet en gabbro. De continentale korst is gewoonlijk 30 tot 50 km dik en bestaat voornamelijk uit gesteente met een lagere dichtheid, zoals graniet. Zowel de continentale korst als de oceanische korst drijven op de mantel. Omdat de continentale korst dikker is, steekt deze zowel boven als onder de oceanische korst uit. Dit is te vergelijken met een grote ijsberg die naast een kleinere ijsberg drijft. Omdat de top van de continentale korst boven de oceanische korst uitsteekt, en water altijd naar het laagste punt stroomt, verzamelt water zich boven de oceanische korst en vormt zo oceanen.

De buitenkant van de aardkorst wordt het aardoppervlak genoemd.