Disclaimer van Vulkanisme.nl

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten of dat er auteursrechtelijk beschermde werken op de site te vinden zijn. Indien dit het geval zou zijn, stelt de redactie het erg op prijs hierop geattendeerd te worden via het adres .

Vulkanisme.nl houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Vulkanisme.nl doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat er hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp worden deze fouten sneller opgespoord.

Vulkanisme.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en/of het op enige andere wijze gebruik maken van de website. Aan de gegevens die op de website vulkanisme.nl worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Teksten, foto's en afbeeldingen mogen gebruikt worden voor educatieve doeleinden (werkstukken, spreekbeurten, lessen). Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze website te verveelvoudigen, verspreiden, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken door middel van druk, uploading naar andere websites of op enige andere wijze commercieel te gebruiken.

Het gebruik van informatie op Vulkanisme.nl betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier genoemde voorwaarden.