Vulkanische verschijnselen

Naast vulkanen zijn er nog andere vulkanische verschijnselen, zoals vulkanische vlakten, geisers en kokende modderbronnen. Deze vulkanische verschijnselen worden vaak aangetroffen aan de randen van tektonische platen en of boven een hotspot. Hieronder staan enkele vulkanische verschijnselen uitgewerkt.

Vulkanische vlakte

Een vulkanische vlakte is een grote vlakte opgebouwd uit basische lava. Vulkanische vlakten kunnen zich over oppervlakten van vele duizenden vierkante kilometer uitstrekken.

Het grootste deel van het oppervlak op aarde bestaat uit vulkanische vlakten. Een voorbeeld hiervan is de oceanische korst die ontstaat bij het uiteendrijven van platen. Daarnaast bestaan er ook grote vulkanische vlakten op de continenten zoals de Snake River Plains in de USA, dit worden basaltvelden genoemd. Ongeveer 80% van het landoppervlakte is gevormd door vulkanische erupties.

model van het ontstaan van een vulkanische vlakte
Model van het ontstaan van een vulkanische vlakte.

 

geiser

Geiser

Een geiser is een door aardwarmte verwarmde natuurlijke bron, die op min of meer gezette tijden een mengsel van heet water en stoom de lucht in spuit. Natuurlijke geisers zijn zeer zeldzaam. Geisers komen maar op een paar plekken op aarde voor, namelijk daar waar de juiste combinatie van geologie en klimaat aanwezig is. Voor het ontstaan van geisers moeten drie factoren aanwezig zijn: een watervoorziening in de vorm van een waterhoudende grondlaag, een warmtebron (een hotspot) en minstens één reservoir met bijbehorend leidingsysteem.

Er zijn slechts zes grote geisergebieden op aarde. Het Yellowstone National Park bevat verreweg het grootste en meest actieve geiserveld ter wereld.

Meer informatie over geisers...

model van de werking van een geiser
Model van de werking van een geiser.


Video van een geiser die heet water en stoom de lucht in spuit.

 

moddervulkaan

Moddervulkaan

Een moddervulkaan (of modderbron) bestaat uit modder en gas dat vanuit een ondergronds reservoir naar buiten stroomt via een vulkanische kegel of simpelweg een scheur in de grond. Moddervulkanen komen vooral voor in Zuidoost Azië. Modder en gas kunnen zich ophopen daar waar mariene sedimenten opgesloten raken in een subductiezone. Als dit sediment snel in hoeveelheid toeneemt, kan dit resulteren in een ondergronds modderreservoir.

Als gevolg van aardbevingen en boringen voor delfstofwinning kan er een breuk in het ondergrondse reservoir ontstaan, waardoor opgesloten modder naar de oppervlakte kan stromen.


Video van een moddervulkaan.