Vulkaanuitbarsting

vulkaanuitbarsting

In een gemiddeld jaar vinden er ongeveer 60 vulkaanuitbarstingen plaats. Vulkanologen maken een indeling van deze vulkaanuitbarstingen. Een van de mogelijkheden tot indeling is een indeling naar het soort eruptie. Een andere indeling is er een naar de explosieve kracht van de vulkaan, waarbij aan iedere eruptie een VEI waarde wordt toegekend.

Een vulkaanuitbarsting heeft vaak grote gevolgen voor de directe omgeving van de vulkaan. Zo kan een vulkaan uitbarsting dodelijke gevolgen hebben voor de mensen die onderaan een vulkaanhelling wonen. Ook wordt de natuur in de omgeving van de vulkaan vaak grote schade toegebracht bij een vulkaanuitbarsting. Op de langere duur hebben vulkaan uitbarstingen ook positieve gevolgen. Zo wordt bij een vulkaanuitbarsting een laagje vruchtbare vulkanische as en lava afgezet. Vandaar dat vulkaanhellingen ook erg geschikt zijn voor akkerbouw.

Maar een vulkaanuitbarsting kan ook gevolgen hebben voor gebieden die ver van de vulkaan liggen. Bij een vulkaanuitbarsting wordt namelijk vulkanische as de atmosfeer in geslingerd. Wanneer er heel veel vulkanische as hoog in de atmosfeer terecht komt, worden zonnestralen weerkaatst tegen deze asdeeltjes. Hierdoor bereiken minder zonnestralen het aardoppervlak, en wordt het dus tijdelijk kouder op aarde. Na verloop van tijd verdwijnt de vulkanische as echter weer uit de atmosfeer. Bij een vulkaanuitbarsting komen ook veel vulkanische gassen vrij, die tevens broeikasgassen zijn (CO2 en methaan). Deze gassen zorgen ervoor dat de aarde minder warmte aan het heelal afstaat en dus opwarmt. Vulkaanuitbarstingen kunnen dus ook gevolgen hebben op het klimaat, soms zelfs aan de andere kant van de wereld.

Er leven ongeveer 500 miljoen mensen in de buurt van actieve vulkanen. Het is dus belangrijk dat een vulkaanuitbarsting tijdig kan worden voorspeld en de bevolking hiervan op tijd op de hoogte wordt gebracht. Met de huidige techniek en communicatiemedia en de ontwikkelingen op dit gebied wordt de kans op veel dodelijke slachtoffers bij een vulkaanuitbarsting gelukkig steeds kleiner.

Uitbarsting IJslandse Eyjafjallajökull-vulkaan Uitbarsting IJslandse Eyjafjallajökull-vulkaan: aswolk legt vliegverkeer Schiphol plat

Sinds woensdag 14 april is de Eyjafjallajökull-vulkaan aan het uitbarsten. Op 15 april bereikte de aswolk het vaste land van Europa en kwam het vliegverkeer in een groot deel van Noord Europa stil te liggen, waaronder luchthaven Schiphol.

Lees verder...


eruptie van het Stromboli-type Soorten erupties

Iedere vulkaan barst op een andere manier uit. De ene vulkaanuitbarsting verloopt heel explosief, terwijl bij de andere eruptie de lava rustig uit de krater van de vulkaan stroomt. Enkele bekende eruptiestijlen zijn het Hawaiiaanse-type, het Stromboli-type, het Vulcano-type en het Pliniaans-type.

Lees verder...


VEI - logaritmische schaal VEI

De vulkanische explosiviteits index of afgekort VEI is een maat voor de explosieve kracht van een vulkaanuitbarsting. De vulkanische explosiviteits index is in het leven geroepen om een relatieve meting van de explosiviteit van vulkanische uitbarstingen te kunnen geven.

Lees verder...


Asregen na eruptie van Mount St. Helens, 18 mei 1980 Gevolgen vulkaanuitbarsting

De meesten vulkaanuitbarstingen vinden plaats in dunbevolkt of onbevolkt gebied. Wanneer een vulkaanuitbarsting wel in dichtbevolkt gebied plaatsvindt, kan een vulkaanuitbarsting toch een groot aantal menselijke slachtoffers veroorzaken.

De landbouw profiteert nog het meest van vulkanische activiteit. Als een gebied met nieuwe lava wordt bedekt, ziet het er doods uit, maar oude, verweerde lava is erg vruchtbaar.

Als gevolg van een vulkaanuitbarsting kunnen er echter ook andere natuurverschijnselen optreden, zoals pyroclastische stromen, lahars, asregens, tsunami's en klimaatsveranderingen.

Lees verder...


seismograaf: apparaat waarmee seismische trillingen waargenomen worden Voorspellen vulkaanuitbarstingen

Ongeveer 500 miljoen mensen leven vlakbij gevaarlijke actieve vulkanen. Met zoveel mensen die leven binnen het dodelijke bereik van een vulkaan, is het belangrijk dat men tijdig kan voorspellen waar en wanneer een vulkaanuitbarsting plaats gaat vinden.

Lees verder...