Vulkaan Quiz - Test je vulkaan kennis

Percentage goede antwoorden: 0 %
Vraag 1 van 10


1. Welke van de onderstaande beweringen is juist?

Het gebied rondom de vulkaan Mount Vesuvius is het dichtst bevolkte vulkanische gebied ter wereld.
Jaarlijks komen er ongeveer 600 vulkanen tot uitbarsting.
De Olympus Mons is de grootste vulkaan van ons zonnenstelsel en bevindt zich op de Maan.
De aarde is de enige planeet waarop vulkanen voorkomen.


Je antwoord is