Vulkanische explosiviteits index - VEI

De vulkanische explosiviteits index of afgekort VEI is een maat voor de explosieve kracht van een vulkaanuitbarsting. De Vulkanische Explosiviteits Index is in het leven geroepen om een relatieve meting van de explosiviteit van vulkanische uitbarstingen te kunnen geven. Deze index is een logaritmische schaal die loopt van 0 tot 8. Dit betekent dat elke eenheid hoger een 10 keer zwaardere explosieve kracht heeft. Bij de toekenning van een VEI waarde aan een eruptie wordt gekeken naar verschillende factoren, waaronder volume van het uitgestoten pyroclastische materiaal, de hoogte van de eruptiekolom en de duur van de eruptie.

 

VEI

Omschrijving

Hoogte rookpluim (in km)

Hoe vaak

Voorbeeld

0

niet-explosief

<0,1

dagelijks

Kilauea

1

vriendelijk

0,1-1

dagelijks

Stromboli

2

explosief

1-5

wekelijks

Galeras, 1992

3

zwaar

3-15

jaarlijks

Ruiz, 1985

4

gewelddadig

10-25

10-tallen jaren

Galunggung, 1982

5

aanvallend

>25

100-tallen jaren

St. Helens, 1980

6

kolossaal

>25

100-tallen jaren

Krakatau, 1883

7

super-kolossaal

>25

1.000-tallen jaren

Tambora, 1815

8

mega-kolossaal

>25

10.000-tallen jaren

Yellowstone, 2.000.000 jaar geleden

 

VEI - logaritmische schaal

De figuur hiernaast geeft het volume weer van vulkanisch materiaal dat de lucht in geslingerd werd bij verschillende explosieve erupties uit het verleden. Ook is de bijbehorende VEI waarde aan de linkerkant van de figuur geprojecteerd.

 

Wist je dat...?

  • ...de VEI schaal enkele overeenkomsten vertoont met de schaal van Richter, die gebruikt wordt om de kracht van aardbevingen te meten. Zowel de VEI als de schaal van Richter gebruiken een logaritmische schaal.

  • ...er geen erupties bekend zijn met een VEI groter dan 8. Dit betekent echter niet dat er geen vulkaanuitbarstingen met een VEI waarde van groter dan 8 voor kunnen komen.

  • ...de VEI door vulkanologen is ontwikkeld om een schatting te kunnen maken van impact van een vulkaanuitbarsting op het klimaat. Niet zo lang hierna werd bekend dat de hoeveelheid SO2 gas die de atmosfeer in wordt geslingerd (in plaats van de grootte van de eruptie) bepalend is voor de impact van een vulkaanuitbarsting op het klimaat. Vandaag de dag wordt de VEI vooral gebruikt als maatstaf voor de grootte van een explosieve vulkaanuitbarsting.

  • ...grootte explosieve erupties veel minder voorkomen dan kleine erupties. Zo zijn er in de afgelopen 10.000 jaar 4 erupties geweest met een VEI van 7, 39 met een VEI van 6, 84 met een VEI van 5, 278 met een VEI van 4, 868 met een VEI van 3 en 3.477 explosieve erupties met een VEI van 2.